Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
- Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAVŞATLI (Müdür)
- Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARATAŞ (Müdür Yrd.)
- Prof. Dr. Mustafa AKBULUT
- Doç. Dr. Keziban YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜZEL İZMİRLİ