Türkiye’de Çay Tarımı Yapılan Topraklar Üzerinde Yürütülmüş Çalışmalar

- Farklı Sürgün Dönemlerinde Hasat Edilen Çayın Verimi, Azot İçeriği ve Mineral Madde Kompozisyonu
- Rize ve Artvin Yöresi Çay Tarımı Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
- Çay Yetiştirilen Tarım Topraklarının Reaksiyon Değişimleri ve Alansal Dağılımları
- Rize Yöresinde Çay Tarımında Gübreleme Sorunları ve Sürdürülebilir Çay Tarımı İçin Yeni Stratejiler
- Çay Tarımı Yapılan Topraklara Yönelik Faktör Analizi ve Jeoistatistik Uygulamaları: Rize İli Örneği
- Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Toprakların ve Çay Bitkisinin Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum ve Kükürt Durumları
- Rize İlindeki Bazı Çay Bahçelerinin Toprak ve Yaprak Analizi İle Besin Element Düzeylerinin Belirlenmesi
- Bazı Çay Bahçelerinin B (Bor) Beslenmesi ve Toprak Özellikleriyle İlişkilerinin Belirlenmesi
- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çay Tarımı Yapılan Toprakların ve Çay Bitkisinin Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Durumları
- Çataklı Çayı Havzası Doğu Yakasında Çay Tarımı Yapılan Toprakların Fiziksel, Kimyasal ve Verimlilik Özelliklerinin Belirlenmesi
Kireçlemenin Doğu Karadeniz Bölgesi Asit Topraklarının Bazı Özellikleri İle Bazı makro ve Mikro Besin Elementlerinin Elverişliliğine Etkisi 
- Assessment of Soil Quality Index for Tea Cultivated Soils in Ortaçay Micro Catchment in Black Sea Region