Misyon

- Toprak ve bitki ekseninde tarımsal üretime katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,
- Canlı bir varlık olan toprağın sürdürülebilir yaşam üzerindeki öneminin anlaşılması için üretici düzeyinde konferanslar düzenlemek,
- Gübrelemenin ve toprağa yönelik çeşitli uygulamaların bitkisel verimliliğe olan etkileri üzerinde yapılmış çalışmaları bir araya getirerek eksikliği duyulan konularda araştırmalar yapmak,
- Rize ili ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarından başlamak üzere ülkemizin her bölgesinde bitki-toprak etkileşimleri üzerine araştırmalar yaparak mevcut durumu ortaya koymak, toprakların kirlilik durumlarını tespit etmek ve çözüm üretmek,
- Merkezin çalışma alanı kapsamında planlanan projelere ve araştırmalara iştirak etmek,
- Disiplinler arası araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında koordinasyonu sağlamak ve
- Toprak ve bitki ekseninde hatalı tarımsal uygulamaların olumsuz etkilerinden hareketle çevre bilincinin oluşmasında farkındalık yaratmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği halinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim programları düzenlemek.