Genel Yayınlar

- Toprak Kirliliği
- Toprak Bitki İlişkileri Açısından Tuzluluk
- Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) Türkiye Su Erozyonu İstatistikleri