Tarım-Çevre Bilincinin Oluşturulmasında Farkındalık Eğitimlerine Başlandı

21 Aralık 2018 Cuma

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bitki ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzce, su ve toprağın insan hayatındaki önemini, hatalı tarımsal uygulamaların çevreye ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz yansımalarını ve çevresel faktörlerin tarıma etkilerini içeren Tarım-Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenmeye başlandı. Eğitime Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAVŞATLI ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARATAŞ sunumları ile katılmışlardır. 
 
Tarım ve çevre birbiriyle çok yakından ilişkili iki kavramdır. Tarımsal faaliyetler çevre ile sürekli etkileşim içerisindedir. Bir taraftan, bilinçsizce yapılan gübreleme ve ilaçlamalar çevreyi kirletmekte ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmekte; diğer taraftan bitkisel üretimin ve tüm canlıların önemli bir parçası olan toprak, çevre kirliliğinden olumsuz etkilenebilmektedir. Bu konuda yeterli duyarlılıkta olan ve toprağını seven nesillerin yetiştirilmesi şüphesiz ülkemizin geleceğine yapılan en güzel yatırımdır. Bu anlayış içerisinde, öğrenmeye en açık oldukları dönemde çocuklara Tarım-Çevre bilincinin kazandırılmasına ve bu konuda sorumluluk şuurunun oluşmasına katkı sağlamak amacıyla planlanan ilk program 21.12.2018 tarihinde Pazar Aktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Bizleri öğrencileriyle buluşturan başta Okul Müdürü Sayın Ömer İlhan ALTUN olmak üzere, Müdür Yardımcısı Sayın Başar HACIFAZLIOĞLU‘na gösterdikleri bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz.

Okullarımızdan ve Kurumlarımızdan gelecek talepler doğrultusunda yeni programlarda düzenlenebilecektir.

İletişim: 
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞAVŞATLI (Merkez Müdürü)
0(464) 6127317-2872 (Dahili)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARATAŞ (Merkez Müdür Yrd.)
0(464) 6127317-2863 (Dahili)